01-09-2015 

Ново на НОВА

ФЗОМ контра петицијата на лекарите да не дежураат за мигрантите

Лекарите без разлика дали се приватни или работат во јавно здравство должни се да го почитуваат распоредот за дежурства бидејќи е прогласена кризна состојба на границата кај Гевгелија. Не постои акт со кој Фондот има наложено дежурства на матични лекари на граничниот премин кај Гевгелија, туку станува збор за превентивен распоред на дежурства